כבישים

:החברה מספקת את השירותים הבאים לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום כבישים

• ניתוח מערכת כבישים ובחינת חלופות מנקודת ראייה אקוסטית
• מדידות וניטור של מפלסי רעש רקע קיים
• הכנת פרקים אקוסטיים בתסקירי השפעה על הסביבה
• תכנון אקוסטי מפורט של כבישים
• תכנון אמצעי בקרת רעש ורעידות בזמן בנייה והפעלת הפרויקט.

החברה בונה מודלים תלת ממדיים לחיזוי מפלסי רעש תוך שימוש בתוכנות הבאות לפי ארצות היעד עבורן נבנים המודלים:

TNM – ארצות הברית
SOUNDPLAN – גרמניה
STAMSON - קנדה

עם לקוחותינו בארץ בתחום רעש מכבישים נמנים החברה הלאומית לדרכים בישראל (מע"צ) ורשויות מקומיות.