אקוסטיקת מבנים

תכנון מבני מגורים

ליווי אקוסטי לתכנון מבני מגורים כולל את השירותים הבאים לכל שלבי התכנון והביצוע של פרויקט:

• הכנת מסמכים לקבלת היתרי בניה מרשויות (Noise Impact Study)
• קביעת דרישות לרמת בידוד של מעטפת המבנה מרעש חיצוני (כבישים, רכבות, מטוסים, תעשיה, בילוי וכו')
• קביעת קריטריונים לרמות רעש הרקע המרבי המותר בחדרי מגורים וחדרים משותפים
• בדיקת תכניות וזיהוי בעיות אקוסטיטות (הדהוד, בידוד וכו')
• בקרת רעש מצנרת
• בקרת רעש ורעידות מערכות מכאניות

כמו כן, אנו מייעצים בנושא הפחתת רעידות במבנים ממקורות חיצוניים (תחבורה ותעשיה) או פנימיים.

תכנון מבנים חשופים לרעידות

קרקעות במרכזי ערים מתייקרות בהתמדה. חלק מקרקעות אשר לא נוצלו בעבר עקב חשיפה לרעידות שמקורם ברכבות, מנוצלים היום בעזרת פתרונות בידוד המבנה מזעזועי קרקע. אנחנו מתכננים בידוד המבנה מפני רעידות שמקורם במסילות ברזל ורכבת תחתית והן במקורות תעשייתיים.

אלו השירותים המוצעים לתכנון מבנים באזורים חשופים לרעידות:

• מדידות וניטור מפלסי רעידות באתר המיועד למבנה המתוכנן
• חיזוי מפלסי רעידות מרכבת, רכבת קלה ורכבת תחתית
• הערכה מוקדמת של רמת הבידוד הנדרשת
• תכנון אקוסטי מוקדם ותכנון מפורט של המבנה הכולל פתרונות טכניים להפחתת מפלסי רעידות