אקוסטיקה אדריכלית

תכנון אולמות

החברה מייעצת לאדריכלים בתכנון אקוסטי של אולמות קונצרטים, תיאטרון, בתי קולנוע, בתי כנסת, אולמות ספורט וגם אודיטוריום וכיתות במוסדות חינוך ביצירת תנאים אקוסטיים אופטימאליים ליעוד האולם בנושאים הבאים:

• בקרת מפלס רעש רקע
• פיזור החזרות
• זמן הדהוד
• כמות וסוג חומרי בליעה
• בידוד אקוסטי מרעש חיצוני
• בקרת רעש מערכות מכאניות

אנו מלווים פרויקט מתחילת התכנון ועד לפיקוח עליון על ביצוע העבודות באתר.

תכנון מבני מסחר

מבני מסחר בדרך כלל ממוקמים בקרבה מיידית למבני מגורים. מערכות הגברה, מערכות קירור ואוורור, גנראטור חרום, חניונים, אזורי פריקה וטעינה – זו היא רשימה חלקית של מקורות הרעש העלולים לגרום למטרד וכתוצאה מכך לתלונות ואף בעיות משפתיות מצדם של תושבים.

אלו השירותים המוצעים לאדריכלים בתחום של תכנון מבני מסחר:

• מדידות רעש רקע סביב אתר המבנה
• הכנת מסמך אקוסטי לצורך קבלת היתר הבניה
• חיזוי ובקרה של מפלסי רעש ממערכות מכאניות בתוך המבנה ובסביבתו
• תכנון אקוסטי של המבנה (הדהוד, בידוד וכו')

אנו מלווים את הפרויקט מתחילת התכנון ועד לפיקוח עליון על הביצוע העבודות באתר.

כמו כן, אנו נותנים פתרונות יעילים לבעיות רעש ורעידות במבני מסחר קיימים – בפנים ובחוץ.

תכנון ערים

מומחי החברה מלווים תכניות בינוי ערים מבחינה אקוסטית החל מתכנון הקונספט והכנת מסמכים אקוסטיים ועד לתכנון אקוסטי מפורט של שכונות חדשות.

במסגרת תכנון שכונות אנו בוחנים, במידת הצורך, עם האדריכל את אמצעי בקרת הרעש והרעידות ממקורות תחבורה או תעשיה. האדריכל המעוניין בתכנון "בניה ירוקה" מקבל ליווי אקוסטי מלא מבחירת הקונספט ועד לתכנון מפורט של המבנה.